توری های 65 گرمی 3 در 3 در 2 مدل  طول 200 متر و عرض های 40، 60، 80 ، 100، 120، 130، 140، 150، 160، 170، 180، 190، 200 سانتی متر و طول 100 متر و عرض های 100 و 120 سانتی متر که یک رول در هر کارتن عرضه میشود که عمدتا در صنعت سنگ و مقاوم سازی پشت سنگ ، آبندی ، عایق کاری و همچنین در صنعت ساختمان برای اجرای کفپوش و اجرای رنگ های مقاوم به رطوبت استفاده مشود. علاوه براین برای مقاوم سازی گچ در سازه ها و دیوارهای گچی هم مورد استفاده قرار میگیرد.

توری ولنتینو 65(3*3) با عرض 100 سانت