توری Master pro 150

توری فایبر گلاس مارامو
75 گرمی
چشمه 9×7
عرض 150 سانتی متر
طول هر رول 200 متر