توری Master A5

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۵ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر