توری ++Master A40

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر