توری Master A200-1000

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۲۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰۰ متر