توری +Master A20

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر