توری Master A180

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر