توری Master A160

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر