توری Master A100-5000

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰۰۰ متر