توری Cupido 300

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 300 سانتی متر
طول هر رول 200 متر