توری +Cupido 120

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 120 سانتی متر
طول هر رول 100 متر